Potrjene tri operacije v okviru podukrepa 19.3

Potrjene tri operacije v okviru podukrepa 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS

Z veseljem vam sporočamo, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti LAS, potrdila tri operacije, ki jih je LAS Goričko 2020 oddal na javni razpis zaključen 28. februarja 2020.

Odobrene operacije:

KAJ NAS UČI MURA (Vrednost sofinanciranja: 65.717,26 EUR)
ŽIVA DEDIŠČINA (Vrednost sofinanciranja: 99.996,43 EUR)
BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE (Vrednost sofinanciranja: 90.946,73 EUR)

Za razvoj območja LAS Goričko 2020 smo tako uspeli pridobiti dodatnih 256.660,42 EUR nepovratnih sredstev od razpisanih 3.100.000,00 EUR.

O aktivnostih vseh novo odobrenih operacij vas bomo sproti obveščali.