Kolesarska veriga na podeželju
Kolesarska veriga na podeželju

Partnerji operacije
LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
LAS Loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
LAS Dolenjska in Bela krajina, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
LAS V objemu sonca, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
LAS Med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica
LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Utemeljitev operacije
Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij.
Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

Zemljevid 12 sodelujočih partnerskih LAS v operaciji sodelovanja
»KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«.

Rezultati operacije
Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, starejši, brezposelnih);
Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije
Izdelava skupne grafične podobe
Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS.
Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«
Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si .
Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.
Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.
Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.
Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

Koristi za območje LAS
Večja prepoznavnost »kolesarskih poti« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;
Pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije; promocija preko socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost);
Večja turistična prepoznavnost območja LAS.

Obdobje izvajanja operacije
Julij 2020 - November 2022

Celotna vrednost operacije v EUR
137.087,59

Znesek sofinanciranja v EUR
99.994,22

Kontakt
Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64