Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2020 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Na svoji 27. korespondenčni seji je Upravni odbor LAS Goričko 2020 odločil, da se rok za vložitev predloga operacij za sofinanciranje podaljša do 15.01.2021.

Več o javnem pozivu najdete TUKAJ!