Leta 2014 je na območju LAS delovalo 4.795 gospodarskih subjektov (3,66% vseh v Sloveniji),v katerih je bilo zaposlenih 7.212 oseb (1,52% vseh v Sloveniji), ki so ustvarili skupno 972.377.443 EUR prihodkov (1,15% vseh prihodkov gospodarskih družb v Sloveniji).

Domače obrti:
Obravnavano območje ima bogato ljudsko izročilo in bogato tradicijo domače obrti, ki je delno še, ohranjena v nekaterih živečih dejavnosti in sicer:

  • Lončarstvo (Pečarovci, Lemerje, Filovci, Tešanovci, Noršinci),
  • Pletarstvo - ržena slama (Ivanci), ržena slama šope (Trdkova), ličje (Lemerje, Vanča vas, Moščanci, Gradišče), vrbova šiba-surova in oguljena oz. kuhana (Ivanci, Šalamenci, Lemerje, Puževci, Strukovci, Polana),
  • Izdelava metel - breezove metle, sirkove metle (Motvarjevci, Križevci),
  • Izdelovanje remenk (Grad, Motovilci),
  • Medičarstvo (Ratkovci, Murska Sobota),
  • Vrvarstvo (Brezovci),
  • Kovaštvo (Domanjševci, Križevci, Markovci, Adrijanci, Andrejci),
  • Slamokrovstvo (Trdkova, Vidonci, Fikšinci),
  • Čevljarstvo (Rogašovci).

Kmetijstvo:
Na območju LAS je 5.401 družinskih kmetij, kar je 6,25% vseh družinskih kmetij v Sloveniji. Največ, kar 1687 (31,23%) se ukvarja z mešano živinorejo, najmanj, to je 13 kmetij se ukvarja z vrtnarstvom.

Ekološko kmetijstvo:
V letu 2014 je bilo na območju LAS v ekološko kmetovanje vključenih 55 kmetijstih gospodarstev (kar predstavlja 1,67% vseh ekoloških kmetij v Sloveniji) z 565,89 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (kar prestavlja 1,37% vseh ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji).

Dopolnilne dejavnosti:
Razvoj dopolnilnih dejavnosti je ključnega pomena za obstoj in razvoj manjših kmetij. Med najpogostejše dopolnilne dejavnosti na kmetijah sodijo dejavnosti storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela (27,54%).

Turizem:
Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog na območju LAS-a. Na območju je močno uveljavljen zdraviliški turizem.

Enogastronomija:
Prekmurje ima bogato kulinarično tradicijo, ki je posledica pestrosti ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Območje je prepoznavno po: retaših, dödölih, bujti repi, bograču, zlevankah... Zraven kulinaričnih izdelkov najdemo na območju LAS tudi kakovostna vina, žganje, marmelade, likerje, izdelke iz medu itd.